sukamšyti

sukamšyti
sukamšýti iter. sukimšti. 1. K sumurdyti: Sukamšýk atgal išbyrėjusias plunksnas ir užsiūk skylę Trgn. Likusį šieną sukamšiaũ maišėn Trgn. Sukamšýk į vežėčias šiaudus J. Šep tep sukam̃šė dobilus, šiaudų nėr kur krauti Gs. Ką tik turėjom, visa sukamšėm pasuoliuos, kad tik neitų vėjas Ds. Gero pastovo arklys, sutikęs, vienoks, kaip sukamšytas Ggr. | refl. tr., intr.: Suskamšýk marškinius Ds. Maža vietos, kur mes susikamšýsim su šitais dobilais Al. Susikamšęs vežimuką, jau išvažiuoja Žem. 2. refl. susistumdyti, suniuksėti: Anuodu susikamšė alkūnėmis ir nieko viens antram nesakė J. 3. refl. tr. susigrūsti, susitrinti: Džiovintas kadugių uogas susikamšyti Tlž. \ kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; prikamšyti; sukamšyti; užkamšyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sukamšyti — sukamšýti vksm. Šiaip tai̇̃p sukamšiaũ vi̇̀lnas į mai̇̃šą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkamšyti — iter. apkimšti. 1. K apmurdyti: Žiemai reikia langus apkamšyti, kad šaltis nelįstų į vidų rš. Apkamšyk visus langus ir sienas pakulomis, kad nepūstum vėjis stubon J. | Čia pagalvį pataisys, paklode apkamšys P.Cvir. Apkamšyk man kojas rš. Aš tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkamšyti — iter. atkimšti. 1. daugelį atkimšti, atkišti: Atkamšyk butelius Rm. | refl. tr.: Kad negirdi, ausis atsikamšyk Šmn. 2. prk. atidavinėti, atkaišioti: Skolas jau atkamšiau Lk. Žadėjo žirniais, bulvėmis atkamšyti (skolą atiduoti) rš. Niekas tavęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškamšyti — iter. iškimšti. 1. prikimšti (sienotarpius samanų): Tebebuvo pliki sienojai, iškamšyti kiminais I.Simon. 2. sunkiai kaišiojant ataudus, išausti: Nuo ryto atsisėdęs, vis kaip nors iškamšytum sieną [audeklo] Užp. 3. BŽ280 įdarinėti, įdaryti (valgį) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšyti — kamšyti, kam̃šo, kam̃šė iter. kimšti. 1. M, K, Š kaišyti: Su spaliais kamšyti skyles J. Šieną kamšyk į palėpes J. Kaip šoko alus, tėvas tik kam̃šo kam̃šo su rankom (stengiasi užkimšti skylę) Mlt. Jie, mačiau, pakulom antruosius langus kam̃šė Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukamšyti — iter. nukimšti. 1. prikimšti: Dumbravą žabais nukamšė Rm. 2. nukaišioti, nukaišyti: Nukamšiau net apačią vežimo didelėm šakom Ktk. 3. nustumdyti: Šitas menkesnis, tai jį ir nukam̃šo kiti paršeliai Trgn. | prk.: Povaliai vis nukamšysim (rugius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakamšyti — iter. pakimšti. 1. K pamurdyti: Senis pakamšė savo pypkę rš. Da pakamšyk kamaros plyšius – vis ne taip vėjas eis Ds. Nenori – nevalgyk, aš pirštu negi pakamšysiu Ds. 2. refl. tr. pasikaišyti: Mergos, pasikamšiusios viršutinius sijonus, švytravo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkamšyti — iter. perkimšti. 1. tarp sienojų įkimšti: Reikia pakulas ar samanas sienose perkamšyti, kad visi plyšiai tarp vainikų būtų užpildyti rš. 2. padavinėti, pakaišioti: Visiem perkamšiau po duonos griežinėlį, ir užteko Jnšk. kamšyti; apkamšyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasikamšyti — prasistumdyti, praslankioti (be darbo): Čia lindęs, ten lindęs – taip ir prasikam̃šo be darbo Rs. kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikamšyti — iter. prikimšti. 1. primurdyti: Kišenės jau gerai pumpsojo prikamšytos Žem. Visus pašalius prikam̃šė linų Ds. Prikamšiaũ plyšius pakulų, ir nebepučia vėjas vidun Slm. Išleisdama giminaitį, prikamšiau ir ančius, ir kišenius visokių dovanų J. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”